برگزاری دومین کنفرانس مورتالیتی گروه داخلی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/08-12:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دومین کنفرانس مورتالیتی گروه داخلی روز چهارشنبه مورخ 8   اسفند  ماه 1397 در سالن آمفی تئاتر  مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) از ساعت 7:30الی 8:30جهت دستیاران  -کارورزان و دانشجویان گروه داخلی برگزار گردید.

اساتید حاضر در جلسه: جناب اقای دکتر متقی

سرکار خانمها دکتر الهام رئوفی-دکتر مرجان گلشنی-دکتر مهسا خدادوستان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir