امتحان PMP و OSCE دستیاران سال چهارم

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/10/14-13:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

امتحان PMP و OSCE دستیاران تخصصی سال چهارم رأس ساعت 12 روز سه شنبه 22 اسفند ماه 1396 در مرکز آموزش مهارتهای بالینی برگزار می شود. دستیاران تخصصی سالهای چهارم و سوم موظفند حداقل 15 دقیقه قبل از شروع در محل حاضر باشند و از همراه آوردن هر گونه وسیله اضافی و تلفن همراه خودداری ورزند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir