امتحان کتبی دستیاران تخصصی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/10/20-14:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

امتحان کتبی نوبت اول دستیاران تخصصی گروه رأس ساعت 8 روز پنج شنبه 28 دی ماه 1396 در دانشکده پزشکی برگزار می شود. دستیاران تخصصی محترم موظفند حداقل 15 دقیقه قبل از شروع امتحان در محل حاضر باشند و از همراه آوردن هرگونه وسیله اضافی یا تلفن همراه خودداری ورزند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir