امتحانات کارورزان داخلی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-8:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

امتحان کتبی این دوره به صورت الکترونیک روز چهارشنبه 30 خرداد رأس ساعت 12 در محل مرکز آموزش مهارتهای بالینی برگزار می شود.

امتحان OSCE نیز روز چهارشنبه 30 خرداد رأس ساعت 9 در محل مرکز آموزش مهارتهای بالینی برگزار می گردد.

کارورزان محترم خود را موظف بدانند که حداقل 30 دقیقه قبل از شروع امتحانات در محل برگزاری حضور داشته باشند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir