امتحانات کارورزان داخلی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/01/10-14:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

امتحانات کارورزان داخلی به شرح زیر برگزار می شود. کارورزان محترم موظفند حداقل 15 دقیقه قبل از شروع امتحان در محل حاضر باشند و از همراه آوردن هرگونه وسیله اضافی و تلفن همراه خودداری ورزند.

 

امتحان تاریخ برگزاری محل برگزاری
کتبی 96/12/22 دانشکده پزشکی رآس ساعت 12
OSCE 96/12/23 کلاس آموزش الکترونیک دانشکده پزشکی رأس ساعت 8 صبح

 

تصویر: 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir