فراگیران دکترای تخصصی گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/23-8:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی     رشته تحصیلی   سال ورودی پست الکترونیک
1 سید محمود موسوی  دکترای انگل شناسی  1398 Mahmoud-Mousavi45@yahoo.com
2 هاجر شعبان دوست  دکترای انگل شناسی  1398 samashabandoust@yahoo.com
3 غلامرضا پورشهبازی  دکترای انگل شناسی  1397 gh.poorshahbazi@gmail.com
4 عسگر باقرنژاد دکترای انگل شناسی  1397 fbibto1382@gmail.com
5 ساناز توکلی دکترای انگل شناسی 1396 san.tavakoli@gmail.com
6 محبوبه هادی پور دکترای انگل شناسی 1396 hadipour.ma@yahoo.com
7 مهسا اسماعیلی فلاح دکترای انگل شناسی 1394 Mahsa.e.fallah@resident.mui.ac.ir
8 صالح خشنود دکترای انگل شناسی 1394 saleh.kh10@yahoo.com
9 مژگان فرخی دکترای انگل شناسی 1394 Mojankary@yahoo.com
10 رضا کلانتری دکترای انگل شناسی 1394 r.kalantari15@gmail.com
11 طاهر نعمتی هروانی دکترای انگل شناسی 1393  
12 محمد فتح اله زاده دکترای انگل شناسی 1393  
13 آذر بلوطی دهکردی دکترای انگل شناسی 1393 atousaG46@gMal.com
14  فاطمه نامدار دکترای انگل شناسی 1392 fnamdar3310@yahoo.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir