فراگیران دکترای تخصصی گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/31-12:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی     رشته تحصیلی   سال ورودی پست الکترونیک
 امید مردانشاه دکترای انگل شناسی  1389  
کوروش چراغی پور دکترای انگل شناسی 1390  
 محمد علی محقق دکترای انگل شناسی  1391  
 رسول جعفری دکترای انگل شناسی  1391  
فاطمه رضایی دکترای انگل شناسی  1391  
 شیما دانش پور دکترای انگل شناسی  1392  
 فاطمه نامدار دکترای انگل شناسی  1392  
 مهشید شکیبا دکترای انگل شناسی  1392  
شاهرخ ایزدی دکترای انگل شناسی 1392  
شهلا رستمی راد دکترای انگل شناسی 1392  
حسین هاشمی دکترای انگل شناسی 1392  

آذر بلوطی دهکردی

دکترای انگل شناسی 1393  
محمد فتح اله زاده دکترای انگل شناسی 1393  
طاهر نعمتی هروانی دکترای انگل شناسی 1393  
محمدرضا رضایی منش دکترای انگل شناسی 1393  
مهسا اسماعیلی فلاح دکترای انگل شناسی 1394  
صالح خشنود دکترای انگل شناسی 1394  
مژگان فرخی دکترای انگل شناسی 1394  
رضا کلانتری دکترای انگل شناسی 1394  
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir