فراگیران دکترای تخصصی گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/28-13:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی     رشته تحصیلی   سال ورودی پست الکترونیک
غلامرضا پورشهبازی  دکترای انگل شناسی  1397 gh.poorshahbazi@gmail.com
عسگر باقرنژاد دکترای انگل شناسی  1397 fbibto1382@gmail.com
ساناز توکلی دکترای انگل شناسی 1396 san.tavakoli@gmail.com
محبوبه هادی پور دکترای انگل شناسی 1396 hadipour.ma@yahoo.com
مهسا اسماعیلی فلاح دکترای انگل شناسی 1394 m.e.fallah@mui.ac.ir
صالح خشنود دکترای انگل شناسی 1394  
مژگان فرخی دکترای انگل شناسی 1394 Mojankary@yahoo.com
رضا کلانتری دکترای انگل شناسی 1394  
محمدرضا رضایی منش دکترای انگل شناسی 1393  
طاهر نعمتی هروانی دکترای انگل شناسی 1393  
محمد فتح اله زاده دکترای انگل شناسی 1393  
آذر بلوطی دهکردی دکترای انگل شناسی 1393 atousaG46@gMal.com
حسین هاشمی دکترای انگل شناسی 1392 hoseinhashemi652@gMail.com
شهلا رستمی راد دکترای انگل شناسی 1392 srostamirad@yahoo.com
شاهرخ ایزدی دکترای انگل شناسی 1392  
 فاطمه نامدار دکترای انگل شناسی 1392 fnamdar3310@yahoo.com
 شیما دانش پور دکترای انگل شناسی 1392 shiMaDanesh@yahoo.com
فاطمه رضایی دکترای انگل شناسی 1391  
 رسول جعفری دکترای انگل شناسی 1391 rasooljafarii@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir