فراگیران دکترای تخصصی گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/09-6:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورودی ایمیل 
فرهوده قائدرحمتی 1398 farhoodeh68@yahoo.com
حمید آریا  1398 haria256@yahoo.com
طاهره بختیاری 1398 Tahereh.bakhtiari361@gmail.com
مهدیه عزیزی 1398 m.azizi1371223@gmail.com
رضا حسینی 1396 reza.hosseini6970@yahoo.com
زیور زنگنه 1396 zangenehzivar@yahoo.com
فاطمه رضایت 1396 f_rezayat1991@yahoo.com
محمد موچانی 1394 Mohammadmuchani@gmail.com
فرشید فتحی 1394 ffathi19881367@yahoo.com
مرتضی جعفری نیا 1394 morteza_jaafarinia@yahoo.com
عسل کاتبی 1394 asal.katebi@yahoo.com
محمد حسین شمس 1392 Hosseinshams62@yahoo.com
محمد صادق حسامیان 1392 hesamian.sadegh@gmail.com
لیلا کریمی 1391  leilakarimi64@yahoo.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir