فراگیران دکتری تخصصی گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/11/06-8:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف نام و نام خانوادگی پست الکترونیک
1 سعید جاودان S-javdan@yahoo.com
2 مینا ذوالفقاری Minazolfaghari606@gmail.com
3 ساناز خاشعی Sanazkhashei70@gmail.com
4 کورش نادری KNaderi56@yahoo.com
5 آرزو فلاح arezofallah@yahoo.com
6 راضیه محسنی Raziemohseni2014@gmail.com
7 فرزانه محمدزاده رستمی frz.rostami@Gmail.com
8 محمدصادق دماوندی damavandims@gmail.com
9 آرزو میرزایی mirzaeearezoo@yahoo.com
10 راضیه کمالی razie.kamaly91@gmail.com
11 فاطمه نوروزی Fn.microbiology@yahoo.com
13 ازهر سالاری azhar_sallari@yahoo.com
14 پریسا صادقی p.saadeghi@gmail.com
15 فاطمه استاجی  fatemestaji@gmail.com
16 طاهره مطلبی راد Tmotalebirad@gmail.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir