فراگیران دکتری تخصصی گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/23-9:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام khو نام خانوادگی سال ورودی پست الکترونیک
محمدصادق دماوندی 1396  
آرزو میرزایی 1395  
راضیه کمالی 1395  
فاطمه نوروزی 1395  
آزاده ترقیان 1394  
مهرداد حلاجی 1394  
ازهر سالاری 1394  
پریسا صادقی 1394  
فاطمه استاجی   1393  
 مرضیه صفری 1393   
ژینا وزیرزاده  1393   
طاهره مطلبی راد 1392  
مهدی مقدم پور   1392  
مهرداد زالی پور   1392  
رامین دیباج 1392  
سمیه جهانی شرافت 1391  
حسین صداقت 1391  
هاجر محمدی 1391  
علی اکبر رضایی 1391  

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir