فراگیران دکتری تخصصی گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/08/12-9:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

فارغ التحصیل& دانشجو نام و نام خانوادگی سال ورودی پست الکترونیک
دانشجو سعید جاودان 1398 S-javdan@yahoo.com
دانشجو مینا ذوالفقاری 1398 Minazolfaghari606@gmail.com
دانشجو ساناز خاشعی 1398 Sanazkhashei70@gmail.com
دانشجو کورش نادری 1398 KNaderi56@yahoo.com
دانشجو آرزو فلاح 1397 arezofallah@yahoo.com
دانشجو راضیه محسنی 1397 Raziemohseni2014@gmail.com
دانشجو فرزانه محمدزاده رستمی 1397 frz.rostami@Gmail.com
دانشجو محمدصادق دماوندی 1396 damavandims@gmail.com
دانشجو آرزو میرزایی 1395 mirzaeearezoo@yahoo.com
دانشجو راضیه کمالی 1395 razie.kamaly91@gmail.com
دانشجو فاطمه نوروزی 1395 Fn.microbiology@yahoo.com
دانشجو آزاده ترقیان 1394 a.taraghian@resident.mui.ac.ir
دانشجو مهرداد حلاجی 1394 mehrdad.md69@gmail.com
دانشجو ازهر سالاری 1394 azhar_sallari@yahoo.com
دانشجو پریسا صادقی 1394 p.saadeghi@gmail.com
دانشجو فاطمه استاجی   1393 fatemestaji@gmail.com
دانشجو  مرضیه صفری 1393  marziehhsafari@gmail.com
دانشجو ژینا وزیرزاده  1393  J.Vazirzadeh@gmail.com
دانشجو طاهره مطلبی راد 1392 Tmotalebirad@gmail.com
فارغ التحصیل مهدی مقدم پور   1392 mehdimoghadampoor@yahoo.com
دانشجو مهرداد زالی پور   1392 mzalipoor@gmail.com
دانشجو رامین دیباج 1392 Ramin.dibaj@gmail.com
دانشجو سمیه جهانی شرافت 1391 Jahani_somayeh@yahoo.com
فارغ التحصیل هاجر محمدی 1391 Hajar_mohamadi@yahoo.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir