گوارش

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/15-9:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورودی ایمیل
1 دکتر احمد حیدری 1398 heydari.pedres@gmail.com
2 دكتر سيداسماعيل حسيني 1397 dr.hoseiniy@gmail.com
3 دكتر فرزانه توكلي 1397 farzanehtavakkoli76@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir