گوارش

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/03-10:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورودی ایمیل
دكتر سيداسماعيل حسيني 1397 dr.hoseiniy@gmail.com
دكتر فرزانه توكلي 1397 farzanehtavakkoli76@gmail.com
دكتر ليلا خليليان 1396 leylakhalilian@gmail.com
دكتر سميه جناني 1396 somayeh_janani1361@yahoo.com

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir