گوارش

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/03/15-10:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

مرکز آموزشی درمانی الزهرا

بیمارستان خورشید

شنبه لغایت پنج شنبه

شنبه لغایت پنج شنبه

 

8-14

8-14

بخش گوارش

بخش گوارش

گراند راند

مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س)

دوشنبه

 

8-9:30

 

کلینیک سلامت

درمانگاه

مرکز آموزش درمانی الزهرا(س)

بیمارستان خورشید

شنبه الی چهارشنبه

شنبه الی چهارشنبه

 

8-14

8-14

 

کلینیک سلامت

درمانگاه بیمارستان خورشید

آندوسکوپی

مرکز آموزشی درمانی الزهرا

بیمارستان خورشید

شنبه تا چهارشنبه(4 سرویس موازی آندوسکوپیک)

شنبه تا چهارشنبه ( 1 سرویس موازی آندوسکوپیک)

7:30-14

7:30-14

آندوسکوپی بیمارستان الزهرا

آندوسکوپی بیمارستان خورشید

گزارش صبحگاهی

بیمارستان الزهرا

شنبه تا سه شنبه

 

7:30-8:30

 

کلاس شماره 1

ژورنال کلاب

خورشید

چهارشنبه ها

 

7:30-8:30

 

کلاس جنب بخش گوارش

کلاسهای فوق تخصصی

مرکز آموزشی درمانی الزهرا

شنبه

 

7:30-8:30

 

کلاس جنب بخش گوارش

  قابل ذکر است با توجه به بحران کرونا در گروه داخلی گزارش صبحگاهی برگزار نمی شود      

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir