گزارش کوهپیمایی زمستانه تیم کوهنوردی دانشکده پزشکی در دامنه های قلل مرکزی دنا

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/17-12:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با توجه به برنامه ریزی هرماه تیم کوهنوردی دانشکده پزشکی، این تیم متشکل از 12نفر روز چهارشنبه مورخ 96/10/13، رأس ساعت 18 به سمت جاده یاسوج و قلل مرکزی دنا راهی شده و صبح روزپنج شنبه رأس ساعت 8 صبح کوهپیمایی خود را آغاز نمودند و پس از 5 ساعت کوهپیمایی از روستا تا انتهای دره مشرف به جانپناه قاش مستان  پایان کوهپیمایی توسط سرپرست اعلام و تیم در ساعت 16 به روستای خفر بازگشتند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir