گزارش عملکرد معاونت

تاریخ ایجاد دوشنبه,1393/11/13-10:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

گزارش عملکرد معاونت درمان دانشکده پزشکی

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir