گزارش بازدید اساتید مدعو دانشگاه فرایبورگ آلمان از دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/22-13:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز سه شنبه مورخ 97/1/21 از ساعت 8 صبح جلسه ای با حضور اساتید دانشگاه فرایبورگ آلمان در تالار دکتر ادیب دانشکده پزشکی اصفهان پیرامون زمینه ها ی همکاری در سطوح مختلف آموزشی، پژوهشی و ساختاری برگزار و در این خصوص بحث و تبادل نظر گردید. پس از این جلسه، اساتید فوق بر اساس رشته های تخصصی شان به بازدید از گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی و آزمایشهای مرتبط با آن و همچنین بیمارستانهای نور و حضرت علی اصغر، الزهرا، و سید اشهداء پرداختند. در ادامه موضوع امکان تبادل دانشجو و استاد در قالب دوره های کوتاه و بلند مدت بررسی و روند تسهیل فرایندها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir