گزارشی از سی و هفتمین دوره آزمون ارتقا - گواهینامه تخصصی دستیاران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/27-9:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سی و هفتمین دوره آزمون ارتقا - گواهینامه تخصصی دستیاران با حضور 733 نفر از دستیاران 22 رشته تخصصی و هم زمان با سایر دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در این دانشگاه به عنوان مرکز منطقه هفتم آمایشی کشور در محل ساختمان تدبیر برگزار گردید.

در این آزمون 371 نفر از دستیاران خانم و 331 نفر از دستیاران مرد حاضر بودند و تعداد غائبین آزمون 4 نفر می باشد.

شایان ذکر است جلسات طراحی و تولید دفترچه سؤالات این آزمون با همکاری اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کاشان، شهرکرد و یزد و این دانشگاه به عنوان مرکز منطقه هفتم آمایشی کشور از 14/4/1397 لغایت 19/4/1397 در محل مرکز مهارت های بالینی دانشگاه برگزار گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir