گزارشی از راه اندازی ایستگاه ورزش صبحگاهی در محوطه دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/03-11:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به پیشنهاد کمیته ورزش دانشکده و تایید هیات رئیسه محترم دانشکده در جهت ارتقاء روحیه نشاط و سلامت کارکنان محترم مقرر گردید  نرمش صبحگاهی به مدت 15 دقیقه در روز در محوطه پشت دانشکده پزشکی برگزار گردد که از سی تیر ماه 97 اولین جلسه آن  از ساعت 6:30 لغایت 6:45 با حضور پور شور کارکنان محترم برگزار گردد. 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir