گزارشی از برگزاری سی و ششتمین دوره امتحانات ارتقا و گواهینامه تخصصی سال جاری

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/04/20-12:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسات طراحی و نهایی سازی سوالات سی و ششتمین دوره امتحانات ارتقا و گواهینامه تخصصی سال جاری از روز پنجشنبه مورخ 96/4/8 لغایت 96/4/11 با حضور اعضای محترم هیئت ممتحنه تمامی رشته های تخصصی دانشگاه های منطقه هفتم آمایشی کشور ( دانشگاه های یزد، کاشان و شهرکرد) در محل مرکز مهارت های بالینی دانشگاه برگزار گردید. پس از تولید دفترچه سوالات آزمون کتبی در تاریخ 96/4/15 هم زمان با سراسر کشور در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان برگزار شد.

در این آزمون تعداد کل دستیاران شرکت کننده 1137 نفر ، که از دانشگاه علوم پزشکی یزد 230 نفر، دانشگاه علوم پزشکی کاشان 141 نفر و دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 65 نفر و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 701 نفر  بودند که از این تعداد 358 نفر زن و 343 نفر مرد بودند. 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir