گزارشات ومستندات کتابخانه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1393/12/18-12:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف موضوع مشاهده فایل
1 آئین نامه امانت منابع کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2009.doc

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir