گزارشات ومستندات کتابخانه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1393/12/18-10:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف موضوع مشاهده فایل
1 آئین نامه امانت منابع کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 2009.doc

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir