کنگره ها

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/02/01-5:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عنوان کنگره گروه دبیر کنگره محل برگزاری تاریخ شروع آدرس ثبت نام اینترنتی
 کنگره بین المللی سیتولوژی  آسیب شناسی  آقای دکتر منصور مهزاد  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  3/2/92  Iran cytology.org
 کنگره بین المللی سیتولوژی  آسیب شناسی  آقای دکتر منصور مهزاد  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  9/2/93  Iran cytology.org
 پاتولوژی ریه  آسیب شناسی خانم دکتر دیانا طاهری  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  21,22 /2/92  
کنگره بین المللی سیتولوژی آسیب شناسی آقای دکتر منصور مهزاد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1و2و3 اردیبهشت 94 Iran cytology .org

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir