کنگره ها

تاریخ ایجاد شنبه,1393/10/27-8:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

عنوان کنگره دبیر کنگره محل برگزاری تاریخ شروع آدرس ثبت نام اینترنتی
         

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir