سمینارها و کنگره های گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/10-7:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version


 

ردیف  عنوان  نام ونام خانوادگی  دبیر تاریخ  برگزاری محل برگزاری 
1

10th International Conference on Tropical Medicine and Infectious Diseases

  February 15-16, 2021       London, UK
 2

7th International conference on Parasitology, Microbiology and Infection Control

  November 16-17, 2020 Lisbon, Portugal
3

چهارمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی ایران 

دکتر خسرو حضرتی 17 -19 مهر 1398   ایران -ارومیه
4 سومین کنگره بین‌المللی و دهمین کنگره ملی انگل‌شناسی و بیماری‌های انگلی ایران دکتر محمود سجادی  10 تا 12 آبان1396 ایران - شیراز

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir