کنفرانس مشترک گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/15-12:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئول علمی: دکتر محمد مظاهری

مسئول اجرائی: دکتر محمود بابائیان

ردیف تاریخ روز ساعت مکان گروه های ارائه دهنده
1 96/2/12 سه شنبه 10

معاون پژوهشی دانشکده

گروه معارف و گروه طب سنتی
2 95/12/25 چهاشنبه 11

گروه پزشکی اجتماعی

گروه پزشکی اجتماعی و گروه طب سنتی
3          
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir