کنفرانس مشترک گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/01/27-7:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئول علمی:دکتر ناهید اسکندری

مسئول اجرائی: در گروه ایمنی شناسی اجرا نمی شود

 
ردیف ارائه دهندگان مکان برگزاری تاریخ عنوان اسلاید
1          
       
 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir