کنفرانس مشترک گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/23-9:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مسئول علمی:دکتر ناهید اسکندری

مسئول اجرائی:

روز:       

ساعت:    

مکان:تالار محسن

     
ردیف تاریخ گروه های ارائه دهنده
1 95/9/29 ایمنی شناسی/سازمان انتقال خون
2 95/8/24 ایمنی شناسی/پرستاری/داخلی
2 93/8/22
 
ایمنی شناسی / گروه مغز و اعصاب/پرستاری/ایمنوهماتولوژی
 

 

عنوان:برنامه آموزش یک روزه نظام مراقبت از خون (هموویژیلانس) ومدیریت خون بیمار

مسئول اجرائی:

ردیف تاریخ مکان
1 3/5/97 بیمارستان کلیشاد
2 15/5/97 بیمارستان امین 
3 23/5/97 بیمارستان سید الشهداء
4 30/5/97 بیمارستان آیت اله کاشانی
5 13/6/97 بیمارستان امام حسین 
     

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir