کنفرانس مشترک گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/11/29-7:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

    مسئول اجرایی : دکتر پروین دهقان

ردیف تاریخ مکان عنوان گروه های ارائه دهنده
2 99/11/21 تالار هشت گوش عملکرد سیستم ایمنی در برابر عفونت های قارچی گروه انگل و قارچ شناسی-گروه ایمونولوژی
1 99/5/5 تالار هشت گوش مزایا و معایب واکسیناسیون و مشخصات واکسن ها گروه انگل و قارچ شناسی-گروه ایمونولوژی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir