کنفرانس مشترک گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/11/27-7:06
Printer-friendly versionPDF version

مسئول علمی: دکتر رحیمی، دکتر محمدی زاده، دکتر شهیدی

مسئول اجرائی: دکتر شمس، دکتر یمانی

ردیف ارائه دهندگان مکان برگزاری تاریخ عنوان کنفرانس اسلایدها
1

دکتر حمید رحیمی

دکتر مجید محمدی زاده

تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

98/8/20 کلیات و اصول رفتار حرفه ای  
2

دکتر بهزاد شمس

دکتر فیروزه معین زاده

تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

98/8/27

تعهد به رعایت صداقت با بیمار

تعهد به داشتن روابط مناسب با بیمار

 
3

دکتر مجید محمدی زاده

دکتر الهه زارعان

تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

98/9/4

تعهد به حفظ اسرار بیمار

تعهد به کسب صلاحیت حرفه ای

تعهد به عمل براساس اطلاعات علمی

 
4

دکتر نیکو یمانی

دکتر مرجان گلشنی

تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

98/9/11 ارتقای کیفیت مراقبت از بیمار  
5

دکتر حمید رحیمی

دکتر شهرزاد شهیدی

تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

98/9/18

تعهد به توزیع عادلانه منابع محدود

تعهد به ارتقای دسترسی بیمار به مراقبت

 
6

دکتر حمید رحیمی

دکتر بهنوش استکی

تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

98/9/25 تعهد به مسئولیت های حرفه ای  
7

دکتر بهزاد شمس

دکتر شهرزاد شهیدی

تالار هشت گوش دانشکده پزشکی

98/10/2

تعهد به حفظ اعتماد بیمار با ترجیح دادن

منافع و نیازهای بیمار بر خواسته های خود

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir