کنفرانس علمی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/03/03-12:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بسمه تعالی

کنفرانس علمی تحت عنوان

Sirtuin-1 is required for promoting chondrogenic differentiation of mesenchymal stem cells.

سخنران

جناب آقای پروفسور مهدی شکیبایی

( استاد دانشگاه مونیخ )

زمان

روز یکشنبه  مورخ 27/2/94 ساعت 10-9

مکان

تالار طباطبایی

حضور همکاران و دانشجویان عزیز موجب امتنان است

بسمه تعالی

کنفرانس علمی تحت عنوان

Chemosensitization of human colorectal cancer cells by phytochemicals in a 3D alginate tumor microenvironment.

سخنران

جناب آقای پروفسور مهدی شکیبایی

( استاد دانشگاه مونیخ )

زمان

روز یکشنبه  مورخ 27/2/94 ساعت 5/12-5/11

مکان

تالار طباطبایی

حضور همکاران و دانشجویان عزیز موجب امتنان است

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir