کنفرانس بین المللی آموزش پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/30-13:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اعضای محترم هیات علمی که تمایل به شرکت در پخش زنده همایش AMEE 2018 مورخ 1397/6/5 لغایت 1397/6/7 در تالار زیتون و کسب امتیاز بازآموزی دارند حداکثر تا تاریخ 1397/5/30 با مراجعه به سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی به نشانی edc.mui.ac.ir ثبت نام نمایند.

برنامه زمانبندی پخش زنده کنفرانس بین المللی آموزش پزشکی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir