کمیته های تخصصی گروه معارف

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/27-6:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ موضوع صورتجلسه
98/11/1 کمیته تخصصی انقلاب اسلامی با دستور جلسه :تبین طرح تحقیقاتی : "امکان سنجی تدوین دروس معارف اسلامی با رویکرد به مباحث حوزه سلامت"
98/10/30 کمیته تخصصی تاریخ با دستور جلسه :تبین طرح تحقیقاتی : "امکان سنجی تدوین دروس معارف اسلامی با رویکرد به مباحث حوزه سلامت"
98/10/29 کمیته تخصصی اخلاق اسلامی و دانش خانواده و جمعیت ( درس تفسیر قرآن و...)با دستور جلسه :تبین طرح تحقیقاتی : "امکان سنجی تدوین دروس معارف اسلامی با رویکرد به مباحث حوزه سلامت"
98/10/28 کمیته تخصصی مبانی نظری اسلام( درس اندیشه اسلامی 1و2...) با دستور جلسه :تبین طرح تحقیقاتی : "امکان سنجی تدوین دروس معارف اسلامی با رویکرد به مباحث حوزه سلامت"
98/10/24 کمیته تخصصی منابع اسلامی( درس تفسیر قرآن و...) با دستور جلسه :تبین طرح تحقیقاتی : "امکان سنجی تدوین دروس معارف اسلامی با رویکرد به مباحث حوزه سلامت"
۹۷/۱۱/۷ کمیته تخصصی  اخلاق اسلامی و دانش خانواده:
۹۷/۱۱/۳ کمیته تخصصی انقلاب اسلامی :آینده پژوهی انقلاب اسلامی
۹۷/۱۱/۲ کمیته تخصصی مبانی نظری : ارائه شبهات جدید درمورد اندیشه اسلامی و پاسخ آن توسط اساتید محترم - کارآمدترین روش تدریس موفق در اندیشه اسلامی- پیشنهاد موضوعات ضروری تر در تدریس اندیشه اسلامی
۹۷/۱۱/۱ کمیته تخصصی منابع اسلامی:- ارائه شبهات جدید درمورد قرآن کریم و پاسخ آن توسط اساتید محترم - کارآمدترین روش تدریس موفق در تفسیر قرآن - پیشنهاد موضوعات ضروری در تدریس تفسیر قرآن کریم
۹۷/۱۰/۳۰ کمیته تخصصی تاریخ و تمدن اسلامی:اولویت های درس تاریخ
۹۶/۱۱/۲۳

کمیته تخصصی  اخلاق اسلامی و دانش خانواده:

- انتقال دغدغه های آموزشی و پژوهشی مدیر گروه

۲- تبادل نظر درباره شیوه روش تدریس برتر

۳- پرسش ها و شبهات جدید و پاسخ ها

۹۶/۱۱/۱۰

کمیته تخصصی انقلاب اسلامی :

هماهنگی بیشتر بین اساتید، تبادل تجربیات  و در راستای ارتقای کیفی دروس انقلاب اسلامی

۹۶/۱۱/۹ کمیته تخصصی مبانی نظری :

۱- انتقال دغدغه های آموزشی و پژوهشی مدیر گروه

۲- تبادل نظر درباره شیوه روش تدریس برتر

۳- پرسش ها و شبهات جدید و پاسخ ها

۹۶/۱۱/۸ کمیته تخصصی منابع اسلام:

- چه موضوعات و مباحث قرآنی از اهمیت و جایگاه خاص برخودار است و در کلاس باید مطرح شود.

2- چه مباحثی از مطالب علوم قرآنی در در درس تفسیر قرآن لازم است مطرح شود.

3- شبهات خاص قرآنی که درکلاس یا غبرکلاس مطرح می باشد و باید به آن پاسخ داد.

۹۵/۱۰/۲۷ کمیته تخصصی اخلاق اسلامی  و دانش خانواده : بررسی منابع دروس ، سوالات و ..
۹۵/۱۰/۲۰ کمیته تخصصی مبانی نظری : طرح سه سوال درچهرچوب اهداف کمیته  و بحث و تبادل نظر دراین زمینه
۹۵/۱۰/۱۴ کمیته تخصصی تفسیر قرآن : بررسی محتوا و موضوعات مهم و مورد نیاز دانشجویان در درس تفسیر قرآن کریم
۹۳/۵/۲۰ کمیته تخصصی آشنایی با منابع اسلامی : بررسی روش تدریس ، محتوا و متون درسی ، خلاقیتها و نوآوریها ی تدریس وکمیت سوالات امتحانی ونحوه حضور و غیاب دانشجویان
۹۳/۱۰/۲۷ کمیته تخصصی تاریخ و تمدن اسلامی : تبیین چگونگی پاسخ به سوالات مطرح شده دانشجویان در خصوص تاریخ و تمدن اسلامی ، روش تدریس متون و ....
۹۳/۹/۲۷ کمیته  تخصصی  مبانی نظری: تبادل نظر درمورد روش تدریس ، متون درسی و امور پژوهشی ، سوالات امتحانی و ... 
۹۳/۹/۲۰ کمیته تخصضصی انقلاب اسلامی : تبیین آیین نامه جدید کمیته های تخصصی
۹۳/۹/۶ کمیته تخصصی اخلاق اسلامی و دانش خانواده : تبین نامه معاونت آموزشی دانشگاه درخصوص ورود نمرات درسامانه ،  تبیین موضوع وحدت رویه آموزشی در ارائه دروس اخلاق و دانش خانواده
۹۳/۳/۲۹ کمیته تخصصی اخلاق اسلامی و دانش خانواده : تبیین چگونگی فعالیت های پژوهشی در کمیته  و تبادل نظر درومرد وحدت رویه آموزشی
۹۳/۳/۲۹ کمیته تخصصی تاریخ و تمدن اسلامی : بررسی و نقد کتاب تاریخ حضورمسلمانان و ایرانیان در قاره  آمریکا پیش از کریستف کلمب و بررسی نحوه طرح سوالات امتحانی
۹۳/۳/۸ کمیته تخصصی اخلاق اسلامی و دانش خانواده : گزارش نشست سراسری مدیران گروه معارف در مشهد و تعیین سقف تعداد دانشجویان هرکلاس و ...
۹۳/۳/۳ کمیته تخصصی آشنایی با منابع اسلامی: تبیین اهداف تشکیل کمیته
۹۳/۳/۱ کمیته تخصصی تاریخ و تمدن اسلامی: تبیین اهداف تشکیل کمیته ، تبادل نظر در خصوص متون درس ، سوالات امتحانی و روش تدریس

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir