کمیته های تخصصی گروه معارف

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/31-11:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ موضوع صورتجلسه
۹۵/۱۰/۲۷ کمیته تخصصی اخلاق اسلامی  و دانش خانواده : بررسی منابع دروس ، سوالات و ..
۹۵/۱۰/۲۰ کمیته تخصصی مبانی نظری : طرح سه سوال درچهرچوب اهداف کمیته  و بحث و تبادل نظر دراین زمینه
۹۵/۱۰/۱۴ کمیته تخصصی تفسیر قرآن : بررسی محتوا و موضوعات مهم و مورد نیاز دانشجویان در درس تفسیر قرآن کریم
۹۳/۵/۲۰ کمیته تخصصی آشنایی با منابع اسلامی : بررسی روش تدریس ، محتوا و متون درسی ، خلاقیتها و نوآوریها ی تدریس وکمیت سوالات امتحانی ونحوه حضور و غیاب دانشجویان
۹۳/۱۰/۲۷ کمیته تخصصی تاریخ و تمدن اسلامی : تبیین چگونگی پاسخ به سوالات مطرح شده دانشجویان در خصوص تاریخ و تمدن اسلامی ، روش تدریس متون و ....
۹۳/۹/۲۷ کمیته  تخصصی  مبانی نظری: تبادل نظر درمورد روش تدریس ، متون درسی و امور پژوهشی ، سوالات امتحانی و ... 
۹۳/۹/۲۰ کمیته تخصضصی انقلاب اسلامی : تبیین آیین نامه جدید کمیته های تخصصی
۹۳/۹/۶ کمیته تخصصی اخلاق اسلامی و دانش خانواده : تبین نامه معاونت آموزشی دانشگاه درخصوص ورود نمرات درسامانه ،  تبیین موضوع وحدت رویه آموزشی در ارائه دروس اخلاق و دانش خانواده
۹۳/۳/۲۹ کمیته تخصصی اخلاق اسلامی و دانش خانواده : تبیین چگونگی فعالیت های پژوهشی در کمیته  و تبادل نظر درومرد وحدت رویه آموزشی
۹۳/۳/۲۹ کمیته تخصصی تاریخ و تمدن اسلامی : بررسی و نقد کتاب تاریخ حضورمسلمانان و ایرانیان در قاره  آمریکا پیش از کریستف کلمب و بررسی نحوه طرح سوالات امتحانی
۹۳/۳/۸ کمیته تخصصی اخلاق اسلامی و دانش خانواده : گزارش نشست سراسری مدیران گروه معارف در مشهد و تعیین سقف تعداد دانشجویان هرکلاس و ...
۹۳/۳/۳ کمیته تخصصی آشنایی با منابع اسلامی: تبیین اهداف تشکیل کمیته
۹۳/۳/۱ کمیته تخصصی تاریخ و تمدن اسلامی: تبیین اهداف تشکیل کمیته ، تبادل نظر در خصوص متون درس ، سوالات امتحانی و روش تدریس
   
   
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir