کمیته درسنامه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/06/13-9:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اعضای ثابت کمیته درسنامه شامل:

  • مسئول EDO
  • کارشناسانEDO
  • معاونت پزشکی عمومی دانشکده
  • یک عضو هیات علمی علوم پایه دارای تجربه در زمینه تهیه درسنامه یا کتاب آموزشی
  • یک عضو هیات علمی بالینی دارای تجربه در زمینه تهیه درسنامه یا کتاب آموزشی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir