کمک های اولیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/10-9:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دومین جلسه کارگاه آموزشی کمک های اولیه ویژه کارشناسان محترم آزمایشگاه روز چهارشنبه 96/10/06 از ساعت 12الی 15 در تالار ریاحی دانشکده پزشکی برگزار شد.

لوگوی آزمایشگاه ایمنی: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir