کلاس های آموزشی

تاریخ ایجاد شنبه,1394/10/12-6:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ کلاس  موضوع کلاس  برگزارکننده  فایل
آبان ماه 1394 ایمنی کار در آزمایشگاه دکتر سید جواد هاشمی نیا متقاضیان جهت ثبت نام با آزمایشگاه مرکزی (با تلفن8130)تماس حاصل فرمایند.
5بهمن 94 ایمنی کار در آزمایشگاه دکتر هاشمی نیا شرکت در این کلاس برای دانشجویان در حال کار در ازمایشگاه و متقاضیان شروع کار الزامی است.
       
       
       

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir