کشیک کارورزان گروه زنان

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/03-14:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه کشیک کارورزان زنان
کشیک و تقسیم بندی کارورزان زنان ومامایی شهریور ماه 96
کشیک و تقسیم بندی کارورزان بیمارستان الزهرا و شهید بهشتی بهمن 95
کلاس درس کارورزان بیمارستان الزهرا و شهید بهشتی بهمن و اسفند 95
کشیک و تقسیم بندی کارورزان بیمارستان الزهرا و شهید بهشتی اسفند ماه 95
اصلاحیه کشیک و تقسیم بندی کارورزان بیمارستان الزهرا و شهید بهشتی اسفند ماه 95
برنامه کارورزان زنان و مامایی بیمارستان اازهرا و شهید بهشتی  اردیبهشت ماه 96
کشیک و تقسیم بندی کارورزان زنان و مامایی خرداد 96
کشیک و تقسیم بندی کارورزان زنان و مامایی تیر 96
کشیک و تقسیم بندی کارورزان زنان و مامایی مرداد ماه 96
كشيك و تقسيم بندي كارورزان زنان و مامايي آبان ماه 96
كشيك و تقسيم بندي كارورزان زنان و مامايي دي ماه 96
كشيك و تقسيم بندي كارورزان زنان و مامايي بهمن ماه 96
كشيك و تقسيم بندي كارورزان زنان و مامايي فروردين 97
كشيك و تقسيم بندي كارورزان زنان و مامايي ارديبهشت 97
كشيك و تقسيم بندي كارورزان زنان و مامايي تير ماه 97
كشيك و تقسيم بندي كارورزان زنان و مامايي مرداد ماه 97
كشيك و تقسيم بندي كارورزان زنان و مامايي شهريور ماه 97
كشيك و تقسيم بندي كارورزان زنان و مامايي مهر ماه 97
كشيك و تقسيم بندي كارورزان زنان و مامايي آذر ماه 97

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir