کشیک کارآموزان 1 گروه زنان

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/06/30-12:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه کشیک کارآموز 1 زنان
کشیک کارآموزان زنان و مامایی مهر و آبان 96
گروه زنان و مامایی در مرداد و شهریور 96 دانشجو ندارد .
گروه زنان و مامایی در بهمن و اسفند 95 دانشجو ندارد .
کشیک کارآموزان زنان و مامایی فروردین و اردیبهشت 96
کشیک کارآموزان زنان و مامایی خرداد و تیر 96

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir