کشیک کارآموزان 1 گروه زنان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/01-10:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه کشیک کارآموز 1 زنان
گروه زنان و مامایی در بهمن و اسفند 98 دانشجو ندارد .
تقسيم بندي كارآموزان زنان و مامايي آذر و دي 98
كشيك كارآموزان زنان آذر و دي 98
كشيك كارآموزان زنان مهر و آبان 98
گروه زنان و مامایی در مرداد و شهريور 98  دانشجو ندارد .
كشيك كارآموزان زنان خرداد و تير  98
كشيك كارآموزان زنان فروردين و ارديبهشت 98
گروه زنان و مامایی در بهمن و اسفند 97 دانشجو ندارد .
كشيك كارآموزان زنان آذر و دي 97
كشيك كارآموزان زنان و مامايي مهر و آبان 97
گروه زنان و مامایی در مرداد و شهریور 97 دانشجو ندارد .
كشيك كارآموزان زنان و مامايي خرداد و تير 97
كشيك كارآموزان زنان و مامايي فروردين و ارديبهشت 97

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir