کشیک کارآموزان 1 گروه زنان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/01-10:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه کشیک کارآموز 1 زنان
کشیک کارآموزان زنان و مامایی مهر و آبان 96
گروه زنان و مامایی در مرداد و شهریور 96 دانشجو ندارد .
گروه زنان و مامایی در بهمن و اسفند 95 دانشجو ندارد .
کشیک کارآموزان زنان و مامایی فروردین و اردیبهشت 96
کشیک کارآموزان زنان و مامایی خرداد و تیر 96
كشيك كارآموزان زنان و مامايي فروردين و ارديبهشت 97
كشيك كارآموزان زنان و مامايي خرداد و تير 97
گروه زنان و مامایی در مرداد و شهریور 97 دانشجو ندارد .
كشيك كارآموزان زنان و مامايي مهر و آبان 97

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir