کشیک هیات علمی گروه داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/03-9:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران بهمن 96
برنامه آنکال اساتید و دستیاران بهمن 96
برنامه تقسیم یندی اساتید و دستیاران دی 96
برنامه آنکال اساتید و دستیاران دی 96
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران آذر 96
برنامه آنکال اساتید و دستیاران آذر96
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران آبان 96
برنامه آنکال اساتید و دستیاران آبان 96
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران مهر 96
برنامه آنکال اساتید و دستیاران مهر96
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران شهریور96
برنامه آنکال اساتید و دستیاران شهریور96
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران مرداد 96
برنامه آنکال اساتید و دستیاران مرداد 96
برنامه تقسیم بندی اساتید ودستیاران تیر 96
برنامه آنکال اساتید و دستیاران تیر96
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران خرداد 96
برنامه آنکال اساتید و دستیاران خرداد 96
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران اردیبهشت 96
برنامه آنکال کشیک اساتید ودستیاران اردیبهشت 96
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران فروردین 96
برنامه آنکال کشیک اساتید ودستیاران فروردین96
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران اسفند 95
برنامه آنکال کشیک اساتید و دستیاران اسفند 95 
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران بهمن 95
برنامه کشیک اساتید و دستیاران بهمن 95
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران دی 95
برنامه کشیک اساتید و دستیاران دی 95
برنامه کشیک اساتید و دستیاران آذر95
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران آذر 95
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران آبان95
برنامه اساتید و دستیاران آبان 95
( اصلاح ( سال 1) برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران مهر 95
( اصلاح سال 1 ) برنامه اساتید و دستیاران مهر 95
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران مهر95
برنامه اساتید و دستیاران مهر 95 
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران شهریور 95
برنامه اساتید و دستیاران شهریور95
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران مرداد95
برنامه آنکال و اساتید و دستیاران گروه داخلی اعصاب مرداد95
برنامه تقسیم بندی اساتید و دستیاران تیر 95
برنامه آنکال اساتید و دستیاران تیرماه 95
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران خرداد 95
برنامه آنكال اساتيد و دستياران خرداد 95
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران ارديبهشت 95
برنامه آنكال اساتيد و دستياران ارديبهشت 95
برنامه تقسيم بندي اساتيد و دستياران فروردين 95
برنامه آنكال اساتيد و دستياران تا آخر فروردين 95
برنامه آنكال اساتيد و دستياران در فروردين 95
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir