کشیک هیات علمی روانپزشکی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/10/28-9:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه آنکال اساتید گروه
برنامه آنکال

مرکز پزشکی  خورشید 

مرکز پرشکی الزهرا مرکز پزشکی کاشانی
بهمن 96 * * *
دی 96 * * *
آذر96 * * *
آبان 96 * * *
مهر 96 * * *
شهریور 96 * * *
مرداد 96 * * *
تیر96 * * *
خرداد 96 *  * --
اردیبهشت 96 * * --
فروردین 96  * 
       

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir