کشیک هیات علمی آسیب شناسی

تاریخ ایجاد شنبه, 16/11/1395 - 11:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
کشیک اساتید 
 
 

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir