کشیک هیئت علمی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/08/30-11:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه کشیک هیئت علمی و دستیاران فلوشیپ

فروردین 96

اردیبهشت 96

خرداد 96

تیر 96

مرداد 96

شهریور 96

مهر 96

آبان 96

آذر 96

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir