کشیک هیئت علمی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/27-9:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

برنامه آنکال/ کشیک

1 فروردین 98

2

اسفند 97

3

بهمن 97

4

دی 97

5

آذر 97

6

آبان 97

7

مهر 97

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir