کشیک هیئت علمی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/29-10:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه کشیک هیئت علمی و دستیاران فلوشیپ

بهمن 97

دی 97

آذر 97

آبان 97

مهر 97

شهریور 97

مرداد 97

خرداد 97

اردیبهشت 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir