کشیک هیئت علمی گروه عفونی

تاریخ ایجاد جمعه,1398/07/05-7:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف برنامه ی آنکال اساتید
33 برنامه آنكال اساتيد مهر 98
32 برنامه آنكال اساتيد شهريور 98
31 برنامه انكال اساتيد مرداد 98
30 برنامه آنكال اساتيد تير 98
29 برنامه آنكال اساتيد خرداد 98
28 برنامه انكال اساتيد ارديبهشت 98
27 برنامه انكال اساتيد فروردين 98
26 برنامه آنكال اساتيد نوروز 98
25 برنامه انكال و مشاوره اساتيد اسفند 97
24 برنامه انكال و مشاوره اساتيد بهمن 97
23 برنامه انكال و مشاوره اساتيد دي ماه 97
22 برنامه انكال و مشاوره اساتيد آذر 97
21 برنامه آنكال و مشاوره اساتيد آبان 97
20 برنامه  انكال و مشاوره اساتيد مهر 97
19 برنامه انكال  و مشاوره اساتيد شهريور 97
18 برنامه ی انکال اساتید مردادماه 97
17 برنامه انكال اساتيد تير ماه 97
16 برنامه انكال اساتيد خرداد ماه 97
15 برنامه ی انکال اساتید اردیبهشت ماه 97
14 برنامه ی انکال اساتید فروردین ماه 97
13 برنامه ی انکال اساتید اسفند ماه 96
12 برنامه ی انکال اساتید بهمن ماه 96
11 برنامه انکالی اساتید دی ماه 96
10 برنامه ی انکالی اساتید اذرماه 96
9 برنامه ی انکالی اساتید ابان ماه 96
8 برنامه ی انکالی اساتید مهر ماه 96
7 برنامه ی انکالی اساتید شهریور ماه 96
6 برنامه ی انکالی اساتید مرداد ماه 96
5 برنامه ی تیر ماه 96
4 برنامه ی خرداد ماه 96
3 برنامه ی اردیبهشت 96
2 برنامه اسفند 95 و نوروز 96
1 برنامه كشيك فروردين 96

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir