کشیک هیئت علمی گروه عفونی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/02/30-14:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ
برنامه آنكال اساتيد خرداد 98
برنامه انكال اساتيد ارديبهشت 98
برنامه انكال اساتيد فروردين 98
برنامه آنكال اساتيد نوروز 98
برنامه انكال و مشاوره اساتيد اسفند 97
برنامه انكال و مشاوره اساتيد بهمن 97
برنامه انكال و مشاوره اساتيد دي ماه 97
برنامه انكال و مشاوره اساتيد آذر 97
برنامه آنكال و مشاوره اساتيد آبان 97
برنامه  انكال و مشاوره اساتيد مهر 97
برنامه انكال  و مشاوره اساتيد شهريور 97
برنامه ی انکال اساتید مردادماه 97
برنامه انكال اساتيد تير ماه 97
برنامه انكال اساتيد خرداد ماه 97
برنامه ی انکال اساتید اردیبهشت ماه 97
برنامه ی انکال اساتید فروردین ماه 97
برنامه ی انکال اساتید اسفند ماه 96
برنامه ی انکال اساتید بهمن ماه 96
برنامه انکالی اساتید دی ماه 96
برنامه ی انکالی اساتید اذرماه 96
برنامه ی انکالی اساتید ابان ماه 96
برنامه ی انکالی اساتید مهر ماه 96
برنامه ی انکالی اساتید شهریور ماه 96
برنامه ی انکالی اساتید مرداد ماه 96
برنامه ی تیر ماه 96
برنامه ی خرداد ماه 96
برنامه ی اردیبهشت 96
برنامه اسفند 95 و نوروز 96
برنامه كشيك فروردين 96

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir