کشیک فوق تخصص و فلوشیپ داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/13-5:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version


 

تاریخ آنکال اساتید استروک گروه داخلی اعصاب
مرداد99 استروک
تیر 99 استروک
خرداد99 استروک
اردیبهشت 99 استروک
فروردین 99 استروک
اسفند98 استروک
بهمن 98 استروک
 دی 98 استروک
آذر98 استروک
آبان 98   استروک
مهر 98 استروک
شهریور 98    استروک
مرداد98 استروک
تیر 98 استروک
خرداد98 استروک
اردیبهشت 98 استروک
فروردین 98 آنکال استروک
 اسفند 97 آنکال استروک
بهمن 97 آنکال استروک
 دی 97 آنکال استروک
آذر97 آنکال استروک
آبان 97  آنکال استروک
مهر 97  آنکال استروک
اردیبهشت 97 انکال استروک
بهمن 96 آنکال استروک
مرداد 96 آنکال استروک
تیر96 آنکال استروک
خرداد96 آنکال استروک
اردیبهشت 96 آنکال استروک
فروردین96 آنکال استروک
   

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir