کشیک دستیار فوق تخصصی و فلوشیپ گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/08-9:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
کشیک دستیاران فوق تخصصی و فلوشیپ
گروه چشم پزشکی در حال حاضر 2 نفر دستیار فلوشیپ در 2 گرایش ویتره و رتین و قرنیه و سگمان قدامی دارد لذا فعلا برنامه کشیک مدون برای آن ها تدوین نمی شود.
فروردین 1397
خرداد 1396
اردیبهشت 1396
فروردین  1396
اسفند ماه 1395
بهمن ماه 1395
دی ماه 1395
آذر 1395
ابان 1395
مهر 1395
شهریور 1395
مرداد1395
تیر 1395
خرداد1395
اردیبهشت 1395
فروردین 1395

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir