کشیک دستیار تخصصی گروه عفونی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/12/05-14:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف برنامه ی کشیک دستیاران
35 کشیک دستیاران اسفند 99
34 کشیک دستیاران بهمن 99
33 کشیک دستیاران دی ماه 99
32 کشیک دستیاران اذر 99
31 کشیک دستیاران ابان 99
30 كشيك دستيارن مهر 99
29 كشيك دستياران شهريور 99
28 كشيك دستياران مرداد ماه 99
27 كشيك دستياران تير ماه 99
26 كشيك دستياران خرداد ماه 99
25 كشيك دستياران ارديبهشت  ماه 99
24 كشيك دستياران الزهرا فروردين ماه 99
23 كشيك دستياران فروردين ماه 99 بيمارستان خورشيد
22 كشيك دستياران نوروز 99
21 كشيك دستياران فروردين 99
20 كشيك دستياران اصلاحيه اسفند 98
19 كشيك دستياران اسفند 98 اصلاحيه1
  كشيك دستياران اسفند 98
18 كشيك دستياران بهمن 98
17 كشيك دستياران دي ماه 98
16 كشيك دستياران آذر 98
15 كشيك دستيارن آبان 98
14 كشيك دستياران مهر 98
13 كشيك دستياران شهريور 98
12 كشيك دستيارن مرداد 98
11 كشيك دستياران تير 98
10 كشيك دستياران خرداد 98
9 برنام كشيك دستياران ارديبهشت 98
8 برنامه كشيك دستياران فروردين 98
7 برنامه كشيك دستياران نوروز 98
6 برنامه كشيك دستياران اسفند 97
5 برنامه كشيك دستياران بهمن ماه 97
4 برنامه كشيك دستياران دي ماه 97
3 برنامه كشيك دستياران آذر 97
2 برنام كشيك دستياران آبان 97
1 برنامه كشيك دستياران مهر 97

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir