کشیک دستیاران فوق تخصصی گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/12/11-7:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف آنکال دستیار فوق تخصصی روانپزشکی اطفال آنکال دستیار فلوشیپ روانپزشکی عصبی
10 نوروز 99 نوروز و فروردین 99
9 اسفند98 اسفند98
8 بهمن98 بهمن 98
7 دی 98 دی 98
6 آذر 98 آذر 98
5 آبان 98 آبان 98
4 مهر 98 مهر 98
3 -- شهریور 98
2 -- مرداد 98
1 --  تیر 98

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir