کشیک دستیاران فوق تخصصی گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,2017/06/15-9:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ
درحال حاضر گروه روانپزشکی دستیار فوق تخصصی ندارد- 96
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir