کشیک دستیاران فوق تخصصی گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/17-12:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف آنکال دستیار فوق تخصصی روانپزشکی اطفال آنکال دستیار فلوشیپ روانپزشکی عصبی
4 مهر 98 مهر 98
3 -- شهریور 98
2 -- مرداد 98
1 --  تیر 98

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir