کشیک دستیاران فوق تخصصی و فلوشیپ گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2017/10/11-10:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
کشیک دستیاران فوق تخصصی و فلوشیپ

برنامه کشیک دستیار فلوشیپ همراه با برنامه مقیم هیئت علمی بصورت ماهانه اعلام می شود.
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir