کشیک دستیاران تخصصی گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/04/18-8:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

     ماه   

کشیک خورشید کشیک الزهرا کشیک کاشانی ECT  Hot Line
اردیبهشت 97 Click Click Click Click Click
فروردین 97 Click Click Click Click Click
نوروز 97 Click - - Click -
اسفند 96 * * * * *
بهمن 96 * * * * -
دی 96- * * * * -
آذر 96 * * * * -
آبان 96 * * * * -
مهرماه 96 * * * * -
 شهریور 96 * * * * -
مرداد 96 * * * * -
تیرماه 96 * * * * -
خرداد 96 * * * -
اردیبهشت 96 * * * * -
فروردین 96  * * * -
نوروز 96 * - - - -
           

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir