کشیک دستیاران تخصصی گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/08/27-12:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
     ماه    کشیک خورشید کشیک الزهرا کشیک کاشانی ECT 
آذر 96 * * * *
آبان 96 * * * *
مهرماه 96 * * * *
 شهریور 96 * * * *
مرداد 96 * * * *
تیرماه 96 * * * *
خرداد 96 * * *
اردیبهشت 96 * * * *
فروردین 96  * * *
نوروز 96 * - - -
         

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir