کشیک دستیاران تخصصی گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/05-7:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

     ماه   

کشیک خورشید کشیک الزهرا کشیک کاشانی ECT 
مرداد 99 Click Click Click Click
تیر 99 Click Click Click -
خرداد 99 Click Click Click -
اردیبهشت 99 Click Click Click -
نوروز 99 Click Click Click -
اسفند 98 Click Click Click Click
بهمن 98 Click Click Click Click
دی 98 Click Click Click Click
آذر 98 Click Click Click Click
آبان 98 Click Click Click Clik
مهر 98 Click Click Click Click
شهریور 98 Click Click Click Click
مرداد 98 Click Click Click Click
تیر 98 Click Click Click Click
خرداد 98 Click Click Click Click
اردیبهشت 98 Click Click Click Click
فروردین 98 Click Click Click Click
نوروز 98 Click -- -- --
اسفند 97 Click Click Click Click
بهمن 97 Click Click Click Click
دی 97 Click Click Click Click
آذر 97 Click Click Click Click
آبان 97 Click Click Click Click
مهر 97 Click Click Click Click
شهریور 97 Click Click Click Click
مرداد 97 Click Click Click Click
تیرماه 97 Click Click Click Click
خرداد 97 Click Click Click Click
اردیبهشت 97 Click Click Click Click
فروردین 97 Click Click Click Click
نوروز 97 Click - - Click
اسفند 96 * * * *
بهمن 96 * * * *
دی 96- * * * *
آذر 96 * * * *
آبان 96 * * * *
مهرماه 96 * * * *
 شهریور 96 * * * *
مرداد 96 * * * *
تیرماه 96 * * * *
خرداد 96 * * *
اردیبهشت 96 * * * *
فروردین 96  * * *
نوروز 96 * - - -

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir