کشوری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/10/07-10:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

گزیده سرشماری سال 90

سیمای سلامت سال 88

 

http://amar.org.ir/census/%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D...

وضعیت شاخص های مهم سلامت کشوری و استانی

شاخص

میزان

سال بررسی/ منبع

میزان باروری کلی(Total fertility rate)

1/62

1390(در استان اصفهان)

میزان باروری عمومی(General fertility rate)

57/79

1390(در استان اصفهان)

امید به زندگی

(73/1 زنان و 71 مردان)

1387

میزان خام تولد

16.34

1390(در استان اصفهان)

میزان خام مرگ و میر(Crude death rate)

5/69

1390(در استان اصفهان)

میزان رشد طبیعی(Natural growth rate)

1/05

1390(در استان اصفهان)

پوشش تنظیم خانواده

(Contraceptive coverage (%))

66.62

1390(در استان اصفهان)

درصد وزن پایین حین تولد

(Low birth weight (%))

8.08

1390(در استان اصفهان)

میزان مرگ و میر نوزادان

(Neonatal mortality rate)

8.80 در هر هزار تولد زنده

1390(در استان اصفهان)

میزان مرگ و میر شیرخواران

(Infant mortality rate)

14.20 در هزار تولد زنده

1390(در استان اصفهان)

میزان مرگ زیر 5 سال

              (Under-5-year mortality rate)           

17.40 در هزار تولد زنده

1390(در استان اصفهان)

میزان مرگ مادران

(Maternal mortality rate)

21 در یکصد هزار تولد زنده

1390(در استان اصفهان)

میزان مصدومیت

10/8 در هزار نفر

سیمای سلامت - 1388

میزان مرگ ناشی از حوادث

9/3 در یکصد هزار نفر

سیمای سلامت - 1388

بیماری دیابت و هیپرکلسترولمی

درصد افراد با قند خون بالا(بالا یا مساوی 126 : 10% (1386)

درصد افراد با کلسترول بالا (بالا یا مساوی 200 : 33% (1386)

گزارش نظام مراقبت غیرواگیر 1388

مرگ ناشی از دیابت و CVD

385 در 1000 نفر

گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد سال 2013

سرطان ها

160 در یکصد هزار نفر

سیمای سلامت - 1388

درصد افراد چاق (شاخص توده بدنی بالای 30)

15/2%

سیمای سلامت - 1388

درصد اضافه وزن (شاخص توده بدنی 25 به بالا و زیر 30)

29%

سیمای سلامت - 1388

درصد افراد با فشارخون بالا

16% (فشار دیاستولیک مساوی و بالای 90 و/ یا فشار سیستولیک مساوی و بالای 140)

سیمای سلامت - 1388

کم تحرکی

39%

سیمای سلامت - 1388

مصرف سیگار

مردان 20/3 و زنان 1%

سیمای سلامت - 1388

مصرف میوه و سبزی تازه

88% درصد افراد کمتر از پنج واحد میوه و سبزی در روز مصرف می کنند

سیمای سلامت - 1388

خانوارهای دچار نا امنی متوسط و شدید غذایی

20% (کمتر از 80 درصد انرژی و پروتئین توصیه شده در روز دریافت می کنند)

بررسی مصرف غذای کشور- 1382

کودکان زیر 5 سال مبتلا به کم وزنی

4/8%

IrMIDHS- 2010

کودکان زیر 5 سال مبتلا به کوتاه قدی

6/38%

IrMIDHS- 2010

کودکان زیر 5 سال مبتلا به لاغری

4%

IrMIDHS- 2010

مصرف مواد مخدر

2.000.000 نفر معتاد

گزارش ستاد مبارزه با مواد مخدر

آسیب های اجتماعی

حدود 2 تا 6 میلیون نفر بازمانده از تحصیل، رشد طلاق دو برابر در مقابل یک و نیم  برابر شدن رشد ازدواج در طول یک دهه، جرائم روند افزایشی داشته اند

گزارش آسیب های اجتماعی – انجمن جامعه شناسی

اختلالات روانی

23.6% میانگین اختلالات روانی در کشور  سال 1389 و 39.5% در تهران  در سال 1390

پیمایش ملی سلامت روان-1389

سهم اعتبارات سلامت کشور

5/9 از تولید ناخالص ملی (GDP)

 

سهم هزینه سلامت از جیب مردم

54%

قانون جدید سال 91

نرخ تورم در کشور

31/1%

گزارش بانک مرکزی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir