کرسی های آزاد اندیشی گروه معارف

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/19-9:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

   برگزاری کرسی های آزاداندیشی گروه معارف اسلامی براساس مصوبه شورای گروه، درطول  ترم مهر(ترم اول سال تحصیلی) خواهد بود لیکن درصورت حصول شرایط  با نظر مساعد  معاون آموزشی گروه وتایید مدیر محترم گروه ، درطول  ترم بهمن هر سال تحصیلی نیز قابل اجرا می باشد

 کرسی های آزاد اندیشی ترم مهر 97 گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کرسی های آزاد اندیشی ترم مهر 96 گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

کرسی های آزاد اندیشی برگزارشده در سال های تحصیلی 94،95،96

 کرسی های آزاداندیشی برگزارشده در سال ۹۳

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir