کرسی های آزاداندیشی برگزار شده در کلاسهای گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/21-12:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کرسی های آزاد اندیشی ترم مهر ۹۶ گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ردیف

گرایش

موضوع

زمان برگزاری

مکان

کلاس اساتید

1

اخلاق اسلامی

نقش رسانه در خانواده

۸-۱۰

۹۶/۹/۲۰

پرستاری

ساختمان تدبیر

-حجه الاسلام والمسلمین دکتر مومنی

-جناب آقای دکتر موسوی زاده

مجموع دانشجویان: ۸۵ نفر

2

 

 

منابع اسلامی             ( تفسیر قرآن)

آزادی پوشش

یکشنبه ۴-۲

 

۹۶/۹/۱۲

داروسازی

کلاس شهید خرازی

 

-سرکار خانم رهبر

- سرکار خانم باقری

مجموع دانشجویان: ۵۶ نفر

آزادی عقیده

نظر ما

 نظر قرآن

شنبه ۶-۴

۹۶/۹/۱۱

پزشکی

کلاس ۱۳

-حجه الاسلام والمسلمین دکتر امینی

- جناب اقای دکتر بهرامی پور

مجموع دانشجویان: ۷۱ نفر

3

 

تاریخ و تمدن

 

هویت ایرانیان

 

سه شنبه

 ۸-۱۰

۹۶/۹/۱۱

پرستاری تالارشهیدحیدری

-حجه الاسلام و المسلمین دکتر غلامی

- جناب آقای دکتر کثیری

- جناب آقای دکتر نصر

مجموع دانشجویان :۱۴۹  نفر

4

مبانی اسلامی

اندیشه۲

 

چرا دین؟

شنبه ۱۲-۱۰

۹۶/۹/۴

پزشکی

کلاس ۳۵

-جناب آقای دکتر گلی

-جناب اقای دکتر تقیان

- جناب آقای دکتر ضیایی

مجموع دانشجویان: ۱۱۹ نفر

۵

انقلاب اسلامی

دورنمای چالش میان انقلاب اسلامی و نظام سلطه جهانی تداوم یا بن بست ؟

دوشنبه ۱۶-۱۴

۹۶/۹/۱۳

پزشکی

کلاس ۲۴

- جناب آقای دکتر طالقانی

- جناب آقای احسان دوست

مجموع دانشجویان:۸۱ نفر

۶

 

دانش خانواده

بهداشت روابط دختر و پسر قبل از ازدواج

سه شنبه ۱۶-۱۴

۹۶/۹/۷

پزشکی

کلاس ۲۵

-حجه الاسلامی والمسلمین پوستین دوز

- سرکار خانم دوایی

مجموع دانشجویان: ۵۰ نفر

 

 

 

 

 

تعداد اساتید:                                                       

            الف- هیئت علمی           ۵ نفر                 تعداد کل دانشجویان شرکت کننده در کرسی های آزاد اندیشی این ترم : ۶۱۰ نفر

            ب – مدعوین :           ۱۱ نفر

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir