کتب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/01/26-7:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 عنوان  نویسندگان  سال چاپ محل تهیه کتاب خلاصه محتوای کتاب
 معيارهاي تشخيصي و تعاريف باليني عفونت هاي بيمارستاني  دكتر فرزين خوروش - دكتر كاميار مصطفوي زاده  1388  انتشارات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  عفونتهاي بيمارستاني
 تشخيص افتراقي ها و روش برخورد با علائم و نشانه هاي بيماريهاي عفوني  دكتر فرزين خوروش- دكتر محمد فصيحي دستجردي- دكتر فريبرز خوروش  1388  انتشارات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان تشخيص افتراقي ها
 پيشگيري از عفونت هاي بيمارستاني: راهنماي عملي سازمان بهداشت جهاني 2002  دكتر عباسعلي جوادي- دكتر سينا مباشري زاده- دكتر محسن سروش نيا - دكتر فرهاد بهمن زياري- دكتر شهناز شاهرخي  1382  انتشارات سلمان  عفونتهاي بيمارستاني
 الفباي ايدز  دكتر عباسعلي جوادي- دكتر بهروز عطائي  1382  انتشارات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ايدز
 مديريت و ضوابط اورژانس بيمارستان  دكتر فرهاد بهمن زياري- دكتر زهره آبنيلي رناني- دكتر اصغر احتشامي- دكتر عباسعلي جوادي- دكتر غلامرضا عسگري  1385  انتشارات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  اورژانس
 نگرشي بر تب تيفوئيد  دكتر مجيد آويژگان  1370  انتشارات امير كبير تيفوئيد
 آشنايي با روش تحقيق در طب سنتي  دكتر مجيد آويژگان- دكتر مائده محب نسب  1387  انتشارات پژواك با همكاري انتشارات دانشگاه طب سنتي
 طرح مراقبت در كودكان همراه با سيرهاي باليني  مورگان اسپير- مترجم دكتر مجتبي رستمي  1380  انتشارات گلهاي محمدي مراقبت در كودكان
 آنفلوآنزاي پرندگان  دكتر مجتبي رستمي- دكتر عليرضا امامي نائيني- دكتر ايرج كريمي  1384  معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  آنفلوآنزا
يازده تابلو از عفونت هاي عروقي ريچارد ب رابرتز- مترجم دكتر مجتبي رستمي 1383 انتشارات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان عفونتهاي عروقي
الفباي ايدز مايكل-دبليو آدلر- مترجم دكتر مجتبي رستمي 1382 انتشارات گلهاي محمدي ايدز
اورژانسهاي طب عفوني دكتر عليرضا امامي نائيني 1384 انتشارات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اورژانس
نگرشي بر آنتي بيوتيك و كاربرد آن در بيمار با شرايط خاص دكتر عليرضا امامي نائيني- دكتر فروزنده شروين 1388 انتشارات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان آنتي بيوتيكها
عفونت در مسافران دكتر مرتضي ايزدي- دكتر فرزين خوروش 1388 انتشارات دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله عفونت
هپاتيت حاد ويروسي دكتر فرزين خوروش- دكتر فاطمه عبدي 1390 انتشارات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان هپاتيت
هپاتيت مزمن ويروسي دكتر فرزين خوروش- دكتر فاطمه عبدي 1390 انتشارات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان هپاتيت

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir