کتابهای مفید

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/01/25-19:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام کتاب تصویر کتاب
11

 معارف گياهى‏،پديدآور: مير حيدر، حسين ‏،موضوع: گياهان دارويى، تعداد جلد: 8

معارف گیاهی
10

آئين تندرستى‏، پديدآور: اصفهانى، محمد مهدى‏، موضوع: طب روایى- بهداشت‏ ، تعداد جلد: 1

آئين تندرستى‏
9

 حفظ سلامتی از دیدگاه طب سنتی ایران، پديدآور: ناصری، محسن‏،موضوع: طب سنتی - بهداشت‏ و پیشگیری، تعداد جلد: 1

حفظ سلامتی از دیدگاه طب سنتی ایران
8

 دور ساختن هر گونه زيان از تن آدميان، پديدآور: ابن سينا، حسين بن عبد الله‏. محقق/ مصحح: عباسيان، على رضا، موضوع: بهداشت‏‏، تعداد جلد: 1

دور ساختن هر گونه زيان از تن آدميان
7

متداول ترین گیاهان دارویی سنتی ایران، پديدآور: امین، غلامرضا،موضوع: گیاهان دارویی، تعداد جلد: 1

متداول ترین گیاهان دارویی سنتی ایران
6

مروری بر کلیات طب سنتی ایران، پديدآور: ناصری، محسن. رضایی زاده، حسین. چوپانی، رسول، موضوع: طب سنتی، تعداد جلد: 1

مروری بر کلیات طب سنتی ایران
5

 بهداشت مواد غذایی، پديدآور: رازی، محمّد بن زکریا. ترجمه سید عبدالعلی علوی نائینی، بازنگری، تصحیح و تحقیق فرزانه غفاری،موضوع: دستورات بهداشتی غذا،‏تعداد جلد: 1

بهداشت مواد غذایی
4

 مجموعه آثار دکتر سید جلال الدین مصطفوی کاشانی، پديدآور: ناصری محسن و همکاران، موضوع: پزشکی سنتی، ‏تعداد جلد: 3

مجموعه آثار دکتر سید جلال الدین مصطفوی کاشانی
3

 حفظ الصحه ناصری،پديدآور: گیلانی، محمد کاظم. تصحیح و تحقیق: رسول چوپانی، موضوع: دستورات بهداشتی، ‏تعداد جلد: 1

حفظ الصحه ناصری
2

 پاسداشت تندرستی با پزشکی ایرانی، پديدآور: معینی ریحانه، گرجی نرجس. موضوع: دستورات بهداشتی، ‏تعداد جلد: 1

پاسداشت تندرستی با پزشکی ایرانی
1

 خواص خوردنی ها و آشامیدنی طی قزرون و اعصار در بین الملل مختلف جهان، پدیدآور: نفیسی، ابوتراب، موضوع: مواد غذایی، تعداد جلد: 1

خواص خوردنی ها و آشامیدنی طی قرون و اعصار در بین الملل مختلف جهان

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir