کارگاه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/12-6:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

کارگاه دو روزه اصول اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی در تاریخ یکشنبه و دوشنبه 19و20 خرداد ماه 1398 شامل مباحث تئوری وعملی در سالن شماره 3 معاونت  پژوهشی جهت کلیه اعضای هیئت علمی ودانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار می گیرد.

لوگوی آزمایشگاه ایمنی: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir