کارگاه :گزارش سفرهای علمی" با امتیاز توانمندسازی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/31-6:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روابط بین الملل پژوهشی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه اقدام به برگزاری کارگاه "گزارش سفرهای علمی" نموده است. این کارگاه با گزارش شش تن از اعضای محترم هیأت علمی از ساعت 8 تا 10:30 روز چهارشنبه سوم مهر ماه 1398 در محل سالن کنفرانس معاونت تحقیقات و فن آوری واقع در طبقه سوم ساختمان شماره 4 ستاد مرکزی دانشگاه (ساختمان گسترش) برگزار می گردد. علاقه مندان می توانند در آدرس intres.mui.ac.ir ثبت نام فرمایند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir